516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR

Консорціум проекту

Університет м.Ювяскюля (JyU)
Країна: Фінляндія.
Сайт: http://www.jyu.fi.
Роль в проекті: Отримувач гранту та Координатор.
>>

Університет м.Ювяскюля координує проект, є головним розробником підходу, що базуватиметься на тривалому співробітництві з українськими вищими навчальними закладами в галузі освіти і науки, а також на наукових винаходах, що призвели до створення технологічного інструментарію. Факультет ІТ, на якому виконуватиметься проект, має потужну українську команду, що важливо для розробки найбільш корисних тренінгів для візитерів з України. Університетська команда також має відповідний досвід виконання попередніх проектів, що гарантуватиме вдалий менеджмент поточного проекту.

Технічний університет м.Кошице (TUKE)
Країна: Словакія.
Сайт: http://www.tuke.sk
>>.

ТУК матиме роль партнера проекту, що привнесе модель східно-європейського університету, що пройшов процес перетворення для відповідності міжнародним стандартам (аж до акредитації згідно з ISO 9000). Його технічний профіль із потужною культурою орієнтації на трикутник знань відповідає потребам України та університетів-партнерів. Крім того, ТУК привнесе багатий досвід в телекомунікації та електронному навчанні, що сприятиме розповсюдженню результатів проекту та його сталості. Технічний університет м.Кошице також відповідатиме за внутрішній контроль за якістю проекту.

Університет м.Коімбра (UC)
Країна: Португалія.
Сайт: http://www.uc.pt.
>>

УК та його Факультет науки та технологій має потужні міжнародні зв`язки та дуже інтернаціональну спільноту. Він організовуватиме та підтримуватиме навчання українських експертів і ділитиметься власним досвідом із забезпечення якості, впливом зовнішніх джерел інформації та різних контекстів на показники якості. Університет Коімбра має великий досвід семантичного моделювання процесів, включно із процесами забезпечення якості, тому він керуватиме розробкою процесів забезпечення якості на Порталі та створенням моделі управління та бізнес-моделі Порталу. УК надасть інформацію про показники якості освіти, пов`язані із інноваціями, технологічним менеджментом та зв`язками із виробництвом, та практики їх використання.

Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA)
Країна: Бельгія.
Сайт: http://www.enqa.eu.
>>

Асоціація надаватиме матеріали та проводитиме тренінги, пов`язані із загальним поглядом на європейське забезпечення якості вищої освіти, для команд проекту, що вестиме розробку загальної системи для України. Спеціалісти Асоціації перевірятимуть основні результати та братимуть участь в плануванні та контролю за якістю проекту. В підсумковій міжнародній конференції використовуватимуться мережа та вплив Асоціації для розміщення результатів в міжнародний контекст.

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Країна: Україна.
Сайт: http://www.nure.ua
>>.

ХНУРЕ вивчатиме Європейський досвід та практики (разом з іншими українськими членами консорціуму), які будуть використані для поліпшення національної системи забезпечення якості та розробки технології забезпечення роботи розробленої системи, інтегрованої в єдиний національний проактивний Веб портал. ХНУРЕ займатиметься розробкою та пілотним випробуванням прозорої системи забезпечення якості з мультіаспектними і мультіконтекстними індикаторами якості, що базується на загальній європейській культурі і співпадає з основним пріоритетом Національної реформи вищої освіти; розроблятиме підходи до збору відгуків роботодавців, зокрема і європейських, щодо якості підготовки випускників ВНЗ, їх відповідності сучасним запитам ринку праці і урахування їх у змісті навчальної підготовки студентів. Університет візьме участь у підготовці методичних посібників разом з іншими українськими ВНЗ - членами консорціуму, а також проведенням заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів. ХНУРЕ бере участь у написанні робочих та фінансових звітів, розробці та проведенні заходів, що спрямовані на підтримку роботи системи після завершення фінансування з Європейських коштів.

Чернівецький Національний університет ім.Ю.Федьковича (ЧНУ)
Країна: Україна.
Сайт: http://www.chnu.cv.ua.
>>

Чернівецький Національний університет є видатним геополітичним освітнім і науковим центром Південно-Західного регіону України з різноплановою міжнародною діяльністю. З 15.01.2009 р. ЧНУ прийнятий до Європейської асоціації університетів (European University Association) на правах індивідуального повного членства. ЧНУ у проекті бере участь у:
- вивченні Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- забезпеченні доступу бібліотек до відкритих світових індексованих баз даних;
- пілотному тестуванні розробленого національного проактивного Веб порталу;
- підготовці методичних посібників разом з іншими українськими ВНЗ - членами консорціуму;
- проведенні заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів.

Український католицький університет (УКУ)
Країна: Україна.
Сайт: http://ucu.edu.ua.
>>

УКУ представляє у проекті західний регіон і приватний сектор вищої освіти України. Завдяки багатому досвіду УКУ з координації численних національних і міжнародних студентських заходів, а також демократичній і передовій філософії УКУ був обраний для покриття студентського аспекту в проекті. УКУ буде виконувати роль лідера в тих заходах, що спрямовані на розробку, запровадження і розповсюдження схеми посилення участі студентів в процесах з забезпечення якості освіти (згідно з Болонською Декларацією 2010). Співробітники УКУ будуть вивчати Європейський досвід з урахування пропозицій студентів щодо покращення якості освітніх послуг в Європейських університетах - членах консорціуму; проводити тренінги для українських студентів зі сприяння усвідомлення своєї ролі як ключової в процесі освіти та становлення незалежності студентів від тиску адміністрації ВНЗ, що буде гарантувати неупередженість студентських оцінок і рішень стосовно забезпечення якості освіти в майбутньому.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ)
Країна: Україна.
Сайт: http://www.dakkkim.edu.ua.
>>

Академія у проекті бере участь у:
- вивченні Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- розробці заходів, спрямованих на соціальну підтримку розробленного гнучкого підходу до забезпеченння якості, розвиток культури, яка визнає необхідність публічності процедур оцінювання якості та використання їх результатів для розвитку інноваційно - орієнтованих ВНЗ; - розробці нових критеріїв якості бібліотечного обслуговування у відповідності до сучасних вимог до університетської науки та інновацій, а також згідно з розробленим новим підходом;
- проведенні заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМСУ)
Країна: Україна.
Сайт: http://mesu.gov.ua.
>>

МОНМС України відіграє ключову роль національного експерта в розробці та впровадженні нової системи забезпечення якості. Передбачається тісне співробітництво з іншими представниками національних інституцій забезпечення якості (ДАК, ВАК, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Комітет Верховної Ради з питань Освіти і Науки, Академія Педагогічних Наук). Бюджетом передбачені тільки закордонні відрядження для вивчення Європейського досвіду. Міністерство забезпечує:
- вивчення Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- визначення і затвердження необхідних критеріїв та розроблених підходів, що будуть запроваджені в системі забезпечення якості освіти;
- проведення експертизи та рекомендацій до розповсюдження результатів проекту на національному рівні;
- проведення заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів;
- проведення заходів, що спрямовані на підтримку роботи системи після завершення фінансування з Європейських коштів.

Академія Педагогічних наук України
Країна: Україна.
Сайт: http://naps.gov.ua.
>>

Академія виконує:
- експертний нагляд за розробкою загальної структури української системи забезпечення якості освіти і науки, що заснована на трикутнику: освіта - дослідження - інновації;
- забезпечення науково-методичної підтримки розробленої національної системи забезпечення якості;
- участь у заходах з підготовки персоналу ВНЗ, Міністерства, ключових організацій з забезпечення якості та заходах з розповсюдження результатів та забезпечення контролю якості.

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації МОНМСУ
Країна: Україна.
Сайт: http://vak.org.ua.
>>

Департамент гратиме роль національного експерту із забезпечення якості вищої освіти та інституцією, що виконуватиме контроль та узгодження. Основними задачами департаменту стануть: керівництво побудовою загальної архітектури системи забезпечення якості вищої освіти України, що базуватиметься на трикутнику знань; узгодження розробленої системи та критеріїв якості; офіційні пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства в галузі; участь в тренінгах для ключових працівників університетів, експертів Міністерства та законодавців в галузі освіти; участь в розповсюдженні результатів проекту; внесок у просування методологічних документів, розроблених в проекті; забезпечення сталості проекту та контроль за якістю проекту.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО)
Країна: Україна.
Сайт: http://iitzo.gov.ua.
>>

Інститут забезпечує:
- вивчення Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- визначення і затвердження необхідних критеріїв та розроблених підходів, що будуть запроваджені в системі забезпечення якості освіти;
- Експертний нагляд за розробкою загальної структури української системи забезпечення якості освіти і науки, що заснована на трикутнику: освіта - дослідження - інновації; - Забезпечення науково-методичної підтримки розробленої національної системи забезпечення якості; - Участь у заходах з підготовки персоналу ВНЗ, Міністерства, ключових організацій з забезпечення якості та заходах з розповсюдження результатів та забезпечення контролю якості.

Державна акредитаційна комісія України (ДАК)
Країна: Україна.
Сайт: http://www.dak.gov.ua.
>>

Комісія гратиме роль національного експерту із забезпечення якості вищої освіти та інституцією, що виконуватиме контроль та узгодження. Основними задачами департаменту стануть: керівництво побудовою загальної архітектури системи забезпечення якості вищої освіти України, що базуватиметься на трикутнику знань; узгодження розробленої системи та критеріїв якості; офіційні пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства в галузі; участь в тренінгах для ключових працівників університетів, експертів Міністерства та законодавців в галузі освіти; участь в розповсюдженні результатів проекту; внесок у просування методологічних документів, розроблених в проекті; забезпечення сталості проекту та контроль за якістю проекту.

Українська незалежна асоціація студентського самоврядування (УАСС)
Країна: Україна.
Сайт: http://www.uass.org.ua
>>.

Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС) - незалежний та демократичний національний студентський союз який на добровільних засадах об'єднує органи самоврядування студентів і аспірантів, студентські громадські організації та наукові товариства, що діють у ВНЗ України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та представництва інтересів української студентської громади на національному й міжнародному рівнях. Представники УАСС прийматимуть участь в ознайомчих поїздках до Європейських університетів - членів консорціуму; у семінарах та тренінгах з лібералізації і усвідомлення ключової ролі студентів в освітніх процесах і використанні переваг неупередженої інформації в системі забезпечення якості освіти та нової розробленої Екосистеми, що підтримає схему посилення участі студентів в системі забезпечення якості освіти.